Jedynym wydatkiem jaki ponosi Stowarzyszenie podczas opracowywania pisma jest cena druku. Cała reszta, czyli pisanie tekstów, fotografie, korekta, tłumaczenia, skład i łamanie tekstów jest wykonywana nieodpłatnie przez członków stowarzyszenia oraz pasjonatów naszego regionu. Niestety koszty druku do najmniejszych nie należą i stale rosną, więc tym razem, korzystając z okazji spróbujemy zebrać kwotę potrzebną na wydanie kolejnego numeru.
*
W przypadku odbioru osobistego: prosimy każdego chętnego do nabycia następnego numeru „Przestrzeni Pogranicza” o dokonanie wpłaty w wysokości nie mniejszej niż 20,00 zł na konto stowarzyszenia.
W przypadku opcji z przesyłką: prosimy o wpłatę nie mniejszą niż 28,00 zł (20,00 zł + 8,00 zł za list polecony).
adres: Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne
Ruda Żurawiecka-Osada 1/3, 22-680 Lubycza Królewska
nr rachunku bankowego: 66 9617 1015 0506 9871 2000 0001
tytuł: cele statutowe – Przestrzeń Pogranicza