Kilka cytatów. Czyli kto i co w czerwcowym numerze Przestrzeni Pogranicza.

Cyprian Bukaj WIDOK Z OKNA („Niewiele zostało z dawnego Kryłowa, ale są zapiski, które mówią, jak było.”)
.
Kamila Niemczuk KSANTYPA NA ROZTOCZU („Z każdym kolejnym miesiącem nieświadomie zapuszczałam tu korzenie i teraz jestem jak te dziadki grzędowe, chcę, a właściwie muszę, co dzień patrzeć na to samo, aby czuć się szczęśliwą.”)
.
Franciszek Muła MÓJ EXODUS („Urodziłem się w domu, w samym sercu domu, na bambetlu. Kto dziś rodzi się na bambetlu? Kto w ogóle pamięta nazwę tego mebla? Kto dziś rodzi się w domu i w tym samym domu umiera?”)
.
Yana Hudzan BEHIND TWO WALLS i FRIENDS („Słowo pokój stało się tak ulotne, że powoli używa się go ironicznie, to także dotyczy bezpieczeństwa.”)
.
Renata Ferenc-Pupek JANKIEL GROJSER. OSTATNI SZCZEBRZESKI ŻYD („Co czuł Jankiel stając u drzwi rodzinnego domu? Dlaczego nie został na emigracji, jak wielu jego towarzyszy broni z 5 Dywizji 2 Korpusu Polskiego, lub nie przedostał się z Wielkiej Brytanii do Izraela? Czy miał nadzieję na odnalezienie żywych krewnych? Pytania piętrzą się i zderzają ze sobą, bez odpowiedzi.”)
.
MAPĘ WAM NIE POSYŁAM, BO WAM NIE RADZĘ JECHAĆ („…i wam teraz nakazuję surowo, nie ruszajcie się ze swego kraju i nie dajcie się uszukać i zdurzyć, nie wierzci nikomu, że tu w Brazylii dobrze — bo tu ludzie bez czasu umierają…”)
.
Giselle Beiguelman NIEPOKOJĄCO ZNAJOME, tłumaczyła Matylda Rosińska („Starałam się myśleć o czułości mojego dziadka Isaaca, który miał najładniejsze nazwisko, które można sobie wyobrazić, Ehrenfreud, co oznacza wierny przyjaciel. Zbierał on ptaszki na śniegu i chował pod kurtką, aby uchronić je od zimna. Był znany w mieście jako człowiek, który nosił ptaki w kieszeni…”)
.
Henryk Szkutnik SPOD PĘDZLA HENRYKA SZKUTNIKA. TRZY KSIĘŻYCE (jeden z trzech)
Henryk Szkutnik, W Grzędę wstąpienie, olej, 60×90 cm, 2024
.
Robert Gmiterek ROZMOWY NA POGRANICZU. ROZMOWA TRZECIA. ANETA PRYMAKA-ONISZK, KRYSTYNA GIELAREK-GORCZYCA („Z „ruskim” jest inny kłopot, dziś powszechnie to słowo oznacza pejoratywnie „rosyjski”. A w „ruskim”, z którym się utożsamiam, chodzi o historyczną Ruś, dziedzictwo wschodnich ziem Rzeczpospolitej i tutejszych mieszkańców, bez którego nie sposób zrozumieć swoich korzeni.”)
.
Agnieszka Sztajer WIERSZE („Będziemy żyli w Bełzie, aż wszyscy umrzemy.
Te teorię potwierdza kosmos, stale niemy.”)
.
Janusz Mazur EXIT IKONY („Malarz zaczął tworzyć „postikony”, rozumiane jako swoisty zapis wycofywania się obrazu. Od tego momentu w swych dziełach stara się w uchwycić ten niezwykły moment, w którym proces zaniku dokonuje się tuż przed bezpowrotną utratą przedstawienia.”)
.
Błażej Mysiak OPOWIEŚCI Z LUDZKĄ TWARZĄ („Miałem to szczęście, że w latach dziecięcych i młodzieńczych było mi dane obserwować Dziadka podczas pracy. Poznać jego spracowane dłonie, stolarski warsztat z heblem, piłą, drewnianym młotkiem i dłutami.”)
Paweł Sawka MYCÓW (spojrzenie)
Myców. Fot Paweł Sawka
.
Agnieszka Piela OSERDÓW („O Oserdowie mówi się, że tu wrony zawracają, ostatnio i rakieta zawróciła – to akurat dobrze. My też zawracamy wokół stawu. Nic nas tu w zasadzie nie trzyma. Oglądamy, poszukujemy, posiedzimy pod nieczynnym sklepem, zrobimy jakieś fotki. Czasem wyjdzie któryś ze Skibów [pan Adam lub jego syn], przejedzie straż graniczna, pogadamy i wracamy.”)
.
Patrycja Maczyńska DUSZKI Z ADAMOWEJ GÓRY („Choć ptaki cicho śpiewają, a wiatr wcale nie milknie, to o gęsią skórkę przyprawia człowieka płacz dzieci…”)
Pati Maczyńska, Poroniec, linoryt
.
Paweł Koda WÓLKA ŻMIJOWSKA (trzy kropki trzy kreski trzy kropki)
.
Jerzy Kuśnierz Z BIEGIEM LAT Z BIEGIEM RZEKI. BADANIA ARCHEOLOGICZNE W DOLINIE SOŁOKII. („Przy wyjeździe w stronę Krystynopola/Czerwonohradu żegnał nas przystanek z mozaiką przedstawiającą orkiestrę, a potem pojawiły się przed nami sielskie krajobrazy, które koledzy ze Lwowa określili jako „depresyjne”.”)
.
Philippe Gombart HISTORIA MŁYNA W RUDZIE ŻURAWIECKIEJ („Obywatelstwo francuskie nadano Thalerowi dopiero w latach 70. Bardzo długo utrzymywał kontakt z byłymi współwięźniami, otworzył w Paryżu zakład krawiecki i już nigdy nie odezwał się ani słowem po polsku.”)
.
Paweł Niedźwiedź ANI SŁOWA O … HORYŃCU-ZDROJU (ani słowa)
.
Kamila Niemczuk ODWAGA („A do (zazwyczaj) smutnego wniosku jacy jesteśmy naprawdę, można dojść dzięki starannemu studiowaniu etycznych ksiąg. Jest tylko jeden warunek: odwaga.”)
.
Dorota Grzymała STACH („Zmierzch gęstniał, kiedy się pożegnali i rozeszli do swoich chałup, zostawiając wokół ławki niepodokańczane rozmowy, pourywane zdania, napoczęte tylko co wątki i trochę łusek ze słonecznika, który kupują w obwoźnym sklepie.”)
.
Katarzyna Makieła-Organisty NIEOCZEKIWANE MYŚLI, SEN, ZDARZENIE (nieoczekiwane)
.
Monika Belka PERYPETIE BELKI NA ROZTOCZU WIELKIM. SKARB („Ale to jest skarb”!!! – wykrzyknęłam i położyłam artefakt na piecu kuchennym. Byłam z siebie bardzo dumna, że pośród plątaniny korzeni i patyków udało mi się wypatrzyć takie trofeum.”)
.
Tomasz Michalski WĘDROWNY ZAKŁAD PORTRETOWY. ŚWIERSZCZ (przebrzmienie)
.
Cyprian Bukaj RAMOLIKI („Ramoliki zmapowane z pierwszej mapy pod ręką. Więc Adamów był moją udręką.”)
.
Redaktor naczelny
Robert Gmiterek
.
Fotografia Bogusława Pupca ” Z Tarasu Bronisławki”